12. února 2016

KITAS: Roční povolení k pobytu v Indonésii (v případě sňatku)

Možností, jak získat povolení k pobytu v Indonésii, je hned několik. Nejstandardnější jsou víza na dobu jednoho či dvou měsíců (přičemž nově od minulého roku se vízum na třicet dní již neplatí), ale pokud chcete zůstat déle, je potřeba buď ono dvouměsíční vízum prodlužovat na imigračním, nebo si "odskočit" do sousední země. Pokud plánujete zůstat v Indonésii celý rok (nebo déle), pravděpodobně vás bude zajímat KITAS.


Kartu Izin Tinggal Sementara neboli KITAS je roční povolení k pobytu, které získáte dvěma způsoby. Buď vás přijmou na stáž, pracovní úvazek či studijní pobyt, nebo uzavřete sňatek s WNI (warga negara Indonesia, indonéský občan). První způsob zmíním krátce, více se budu věnovat tomu druhému, tedy svatbě.

Nejdůležitější informace najdete zde.

Pracovní vízum, stáž či studium

Co se týče zaměstnání v Indonésii, držitelé KITAS oficiálně nesmí pracovat v případě, že se jedná o stáž nebo dostanete KITAS za účelem díky sňatku nebo studia. Pokud vás zaměstná indonéská firma a kromě KITAS za vás ještě zaplatí pracovní vízum, je to ok. Co se tedy týče stážistů, ti většinou pracují na turistické vízum. Co se týče pracovních poměrů sjednaných v České republice, je potřeba si zjistit konkrétní podmínky u jednotlivých firem. Pokud jde o možnost studia, doporučuji zaměřit se hlavně na indonéský program Darmasiswa.

KITAS pro manžela/manželku WNI

Pokud je váš manžel či vaše manželka indonéské národnosti a plánujete společně žít v Indonésii, dostanete nejdříve dvakrát za sebou KITAS na rok, poté automaticky přejdete na KITAP (permanent residence, trvalý pobyt), který má platnost dvaceti pěti let a každých pět let je potřeba jej obnovovat. Ale o tom budu moci poreferovat až za pár let. :) Nyní se podělím o zkušenost se získáváním ročního povolení.

Dokumenty potřebné pro žádost

- kopie Surat keterangan domisili kelurahan
- kopie KTP manžela/manželky
- kopie Kartu keluarga (rodinná karta)
- kopie i originál Buku nikah (oddací list - sňatek musí být registrován na KUA v případě islámu nebo na Catatan Sipil pro ostatní náboženství v místě svatby; na KUA to probíhá automaticky; ostatní musí na Catatan Sipil co nejdříve po sňatku osobně)
- kopie Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství z ČR
- kopie i originál pasu (včetně kopie stránky s platným vízem)
- originál Permohonan alih status ITK ke KITAS (musí vyplnit a podepsat váš indonéský manžel/manželka; opatřit šestitisícovou známkou)
- originál Surat pernyataan dan jaminan (opět podepsaný manželem/manželkou a opatřený známkou)
- vyplněný Formulir perpanjangan atau konversi izin kunjungan

Surat keterangan domisili kelurahan

Tento dokument je potřeba z toho důvodu, že imigrační potřebuje ověřit trvalý pobyt vaší indonéské polovičky. Z nějakého podivného důvodu jim k tomu jeho KTP nestačí. Nejdříve budete muset zajít k Pak RW, který potvrdí bydliště. Následně se vydáte k Pak RT a od tam rovnou na Kantor Perwakilan WNA, což už je takový menší úřad. Za tento dokument byste neměli nic platit.

Běhání tím však nekončí...

Pokud už máte všechny potřebné dokumenty, vydáte se na imigrační úřad v místě bydliště vaší polovičky. V mém případě to byl Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Je lepší pokud vás bude váš indonéský manžel/manželka doprovázet. Vyhnete se tak spoustě nepříjemným otázkám. Doporučuji si všechny dokumenty ofotit také pro sebe - ať máte alespoň kopie pro případ, že by se něco stalo. Proces na imigračním bude trvat přibližně dva týdny, ale pokud nemáte mnoho času, můžete se zajít po týdnu zeptat. Když budete mít štěstí, už bude žádost vyřízená.

V tuto dobu budete muset také zaplatit poplatek za KITAS, což je aktuálně okolo dvou milionů rupií.

Následně obdržíte dvě obálky. Jedna je určená pro Kantor Wilayah a druhá pro hlavní imigrační úřad Kuningan. Nejdříve musíte na Kantor Wilayah, kde pouze předáte obálku a po dvou dnech si ji vyzvednete. Poté se vydáte na imigrační, kde proces zabere přibližně týden. 

Po týdnu obdržíte rozhodnutí z imigračního opět ve dvou obálkách - zastavíte se na Kantor Wilayah a ihned přejedete na imigrační, kde jste proces začínali (v mém případě tedy Jakarta Timur). V tuto dobu vás také vyfotí a sejmou otisky prstů. Dozvíte se, že potřebují na vyřízení dalších pět pracovních dní, avšak připomínejte se - jinak se vám může čekání protáhnout i o dva týdny, tak jako mě. Poté už si pouze kartičku vyzvednete a můžete si oddychnout, protože máte na rok od všech těchto úřadů pokoj.

POZOR! Pokud budete následně KITAS prodlužovat, mějte na paměti, že když vše stihnete ještě před jeho expirací, bude proces mnohem jednodušší. Pokud to nestihnete, budete muset udělat celé výše popsané obíhací kolečko znovu.
Publikováno:

Nikol Haris Šenkyříková (Autorka a průvodkyně)

Mé jméno je Nikol, ale na internetu mě můžete najít také pod přezdívkou Nikolas. Jsem absolventkou oboru Indonesistika, který se zabývá komplexním studiem Indonésie (od etnologie, přes politiku až po jazyk). Rok 2013/14 jsem strávila na Bali, kde jsem studovala indonéštinu v rámci programu Darmasiswa. Na těchto stránkách zaznamenávám své zážitky a postřehy z indonéského prostředí a funguji jako průvodce po Bali, Lomboku, Jávě a dalších.

0 komentářů:

Pokud nemáte účet Google, vyberte možnost "Komentovat jako: Název/adresa URL" nebo "Anonymní", ale v tom případě se, prosím, na konec vašeho komentáře podepište. Děkuji.

Coprights © 2013 - 2016 Nikol Haris Šenkyříková, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib